ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΕΛΦΟΥ

Το τεχνικό γραφείο του Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. Οδυσσέα Μέλφου λειτουργεί από το 2000 και στεγάζεται σε διατηρητέο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Αριστοτέλους.

Συνεργαζόμαστε με ιδιώτες, κατασκευαστικές εταιρίες, υπηρεσίες του δημοσίου και συναδέλφους μηχανικούς, με βασικό σκοπό τη μελέτη και την κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων έργων.

Στα είκοσι τρία χρόνια λειτουργίας, δημιουργήσαμε ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας, βασιζόμενοι πάντα στο υψηλό επίπεδο της δουλειάς μας, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, την υπεύθυνη διεκπεραίωση στις υπηρεσίες, αλλά κυρίως στις σχέσεις εμπιστοσύνης που αναπτύσσουμε με τους πελάτες μας.

Αναλαμβάνουμε:

 • Την εκπόνηση όλων των απαραίτητων τεχνικών μελετών για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στην κατασκευή.
 • Τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και κλιματιστικών μονάδων και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Τη μελέτη, αδειοδότηση και κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών.
 • Την παροχή ειδικών υπηρεσιών εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Την παροχή υπηρεσιών ενεργειακού ελεγκτή Α’ Τάξης (Άρθρο 5, Υ.Α.178679/2017).
 • Τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ (Άρθρο 20, Ν.4736/2020).
 • Τον έλεγχο προσβασιμότητας κτιρίων (Άρθρο 26, Ν.4067/2012).
 • Την παροχή υπηρεσιών ελεγκτή δόμησης Υ.Πε.Κ.Α. (Άρθρο 10, Ν.4030/2011).

Προσφέρουμε: 

 • Υψηλό επίπεδο μελετών.
 • Απόλυτη συνέπεια στους χρόνους παράδοσης της εργασίας μας.
 • Υπεύθυνη διεκπεραίωση στις δημόσιες υπηρεσίες.
 • Αξιοπιστία, υπευθυνότητα και υψηλό επαγγελματισμό στις συνεργασίες μας.