Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Το γραφείο μας διαθέτει άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Γ’ Τάξεως, με Α.Μ. Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.: 1088, με πιστοποίηση για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και κλιματιστικών μονάδων και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Από τις 16/7/2014 η άδεια Ενεργειακή Επιθεωρητή κατέστη οριστική, κατόπιν επιτυχίας στον γραπτό διαγωνισμό που διεξάγει το ΤΕΕ.

Κατά συνέπεια, τα πιστοποιητικά εκδίδονται απευθείας από το γραφείο μας και όχι από συνεργαζόμενους μηχανικούς. Αυτό σημαίνει ταχύτητα, διαφάνεια στη συναλλαγή, άμεση επικοινωνία και σημαντικά χαμηλότερο κόστος για τον πελάτη.

Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί από το γραφείο μας ενεργειακές επιθεωρήσεις για περισσότερα από 1.700 κτίρια και έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. 

Τι είναι το Π.Ε.Α.

Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο, που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η), καθώς επίσης καταγράφονται συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του.

Πότε απαιτείται

Α. Για τα νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια το ΠΕΑ εκδίδεται με το πέρας της κατασκευής .

Β. Για τα υφιστάμενα κτίρια το ΠΕΑ εκδίδεται                  

ž   – για κάθε αγορά-πώληση ενιαίου κτιρίου ή διαμερίσματος από 9/1/2011.

ž   – για νέα μίσθωση ενιαίου κτιρίου από 9/1/2011.

ž  – για νέα μίσθωση τμήματος κτιρίου κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης από 9/01/2012.

Γ. Απαιτείται έκδοση ΠΕΑ για διατηρητέα και εξοχικά.

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού στις μισθώσεις είναι υποχρεωτική και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 της υπ’αριθμ. Δ6/Β/οικ.5825/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 407/Β/09.04.2010) σε κάθε μίσθωση ακινήτου ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. 

Τι άλλαξε από 1/1/2016

 Πολλές είναι οι αλλαγές για το ενεργειακό πιστοποιητικό με την υποχρεωτική του έκδοση και για ακίνητα και μικρότερα των 50 τ.μ. ενώ από την 1.1.2016 τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων πρέπει να επιθεωρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη.

Σε σχέση με τις κυριότερες από τις νέες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την πρόσφατη νομοθεσία που αφορά τα ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίων επισημαίνονται τα εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4122/2015 σε όλες τις εμπορικές διαφημιστικές καταχωρήσεις στον Τύπο και το διαδίκτυο για τη διάθεση προς πώληση ή προς μίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας που διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, απαιτείται η αναγραφή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία) του κτιρίου, όπως αυτός προκύπτει από το ΠΕΑ.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4122/2015, από 1.1.2016 είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) και για κτίσματα μικρότερα των 50 τ.μ., όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4122/2015, από 1.1.2016 τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων πρέπει να επιθεωρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη για συστήματα με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος από είκοσι κιλοβάτ (20kW) έως και εκατό κιλοβάτ (100 kW) και τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη, για συστήματα με λέβητες άνω των εκατό κιλοβάτ (100 kW) (ανά 4 έτη αν χρησιμοποιούν αέριο ως καύσιμο).

4. Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων μπορεί να επισύρει πρόστιμο από 1.000 έως 10.000€ ανάλογα με την επιφάνεια και τη χρήση του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας του υπόχρεου κλπ.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. του Ν. 4342/2015, από 9/11/2015, σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr)

Πόσο κοστίζει

Μετά την κατάργηση των θεσμοθετημένων ελάχιστων αμοιβών, οι αμοιβές διαμορφώνονται ελεύθερα με συνεννόηση μεταξύ μηχανικού και πελάτηΜη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε την περίπτωση του ακινήτου σας.