Φωτοβολταϊκά

Το γραφείο μας από το 2006 ασχολείται με το σχεδιασμό, την αδειοδότηση και την επίβλεψη φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας έχουν συνταχθεί οι φάκελοι για περισσότερους από πενήντα φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί εδάφους και περισσότερους από εκατό επί κτιρίων.

Επίσης, σχεδιάστηκαν χωροθετήσεις και υπολογίστηκε η εκτιμώμενη απόδοση, για 171 εγκαταστάσεις, για λογαριασμό της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.