Τεχνικές Εταιρίες

As Build

Buildy Ε.Π.Ε

Conplus Κατασκευαστική I.K.E.

Ktiria

Polis Κατασκευαστική Ο.Ε.

Project Alpha

Rovas development

Αβακας Κατασκευών & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αφες Τσαγκαλίδη Ο.Ε.

Δούρος Α.Ε.

Δ.Πάππας & ΣΙΑ Ε.Ε.

Κακαβάς & Συνεργάτες Ε.Ε.

Μέλλον Κατασκευαστική ΙΚΕ

ΜΩΤΕΚΑ Κατασκευαστική

Οικοδομικές Επιχειρήσεις Ψαλτίδη Ο.Ε.

Πλουμπής Α. Κατασκευαστική & ΣΙΑ Ο.Ε.

Σουάνης Ήλεκτρον Τεχνική Ι.Κ.Ε.

ΤΕΡΡΑ ΑΤΕ

Χαριστός Κατασκευαστική