Μελέτες Βιομηχανικών Κτιρίων – Αποθηκών

  • Κέντρο αποθήκευσης και διανομής, Αγροτεμάχιο 689, Δ.Δέλτα – Δήμητρα Σκαρλάτου.
  • Κτίριο logistics, Αγροτεμάχιο 1153, Νέα Μαγνησία, Δ.Εχεδώρου – Salonica Trans.
  • Εμπορικές αποθήκες με τμήμα γραφείων (7.953τ.μ.), Κληρ/χιο 383 – Ν. Ραιδεστός, Πασματέξ ΑΒΕΕ.
  • Βιοτεχνία κατασκευών ειδών από σύρμα με αποθηκευτικούς χώρους και κτίριο γραφείων (2.583 τ.μ.), Αγροτεμάχιο 861Α – Δήμος Καλλιθέας, Κ. Γεωργίου Α.Ε.
  • Βιομηχανία πλαστικών (1.036 τ.μ.), Ν. Μαγνησία, Δ. Ιωνίας, Ο. & Χ. & Α. & Ο. Ζιώγος.
  • Βιοτεχνικές αποθήκες (1.379 τ.μ.), Εκτός σχεδίου πόλεως, Πτολεμαϊδα, Γεώργιος Σταγάκης.