Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις

  • Κατασκευή φωτοβολταϊκής εγκατάστασης ισχύος 42.5kW, για λογαριασμό της εταιρίας Γραμμάδας Logistics Ε.Π.Ε. – Κορδελιό Θεσσαλονίκης
  • Κατασκευή φωτοβολταϊκής εγκατάστασης ισχύος 145kW, για λογαριασμό της εταιρίας Balkan Logistics Ε.Π.Ε. – ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου
  • Κατασκευή 11 φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ισχύος έως 10kW, για λογαριασμό ιδιωτών πελατών.
  • Χωροθέτηση και υπολογισμός εκτιμώμενης απόδοσης σε περισσότερες από 100 εγκαταστάσεις, ισχύος έως 10kW, για λογαριασμό ιδιωτών πελατών.
  • Χωροθέτηση και υπολογισμός εκτιμώμενης απόδοσης σε 171 εγκαταστάσεις, ισχύος έως 10kW, για λογαριασμό της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.
  • Χωροθέτηση και υπολογισμός εκτιμώμενης απόδοσης σε περισσότερες από 50 εγκαταστάσεις, ισχύος μεγαλύτερης των 10kW, για λογαριασμό της Energetica Ε.Π.Ε.
  • Μελέτη εφαρμογής αυτόνομης φωτοβολταϊκής εγκατάστασης 30kW κλειστού γυμναστηρίου Άργος Ορεστικού, Δ. Άργους Ορεστικού – Καστοριά.