ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Στις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου έχουν συμπεριληφθεί διασυνδέσεις (links) που οδηγούν σε άλλους δικτυακούς τόπους. Για τις διασυνδέσεις αυτές:
“Τονίζεται ξεκάθαρα ότι δεν επηρεάζουμε κατ’ οιονδήποτε τρόπο και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την διαμόρφωση και το περιεχόμενο των σελίδων για τις οποίες παρέχονται διασυνδέσεις. Για τον λόγο αυτό διαχωρίζουμε απόλυτα την θέση μας από όλα τα περιεχόμενα όλων των ιστοσελίδων και των υποσελίδων τους για τις οποίες παρέχονται διασυνδέσεις από το σύνολο του δικτυακού μας τόπου, που φέρει τον διακριτικό τίτλο www.melfos.gr. Η δήλωση αυτή ισχύει για όλες τις διασυνδέσεις που δημοσιεύονται στην βασική ιστοσελίδα (ΑΡΧΙΚΗ) του παρόντος δικτυακού τόπου και για τα περιεχόμενα όλων των ιστοσελίδων στις οποίες οδηγούν συνδέσεις (links) ή banners.”

Δ.ΕΠ.Α.

Εταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας

Δ.Ε.Η.

Ε.Υ.Α.Θ.

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Εθνικό Τυπογραφείο

Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Δήμος Θεσσαλονίκης

Τ.Ε.Ε.

Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος